ČLENOVÉ

MUŽÍK Ondřej - starosta SDH - sdhpavlovice@seznam.cz

Ing. Bc. HRBÁČEK Vít - místostarosta SDH

Ing. POKUSA Jiří - velitel SDH

RŮŽIČKA Rostislav st. - hospodář

MUŽÍK Pavel st. - jednatel, vedoucí mládeže

JUREČKA Radomír - předseda kontrolní a revizní komise

MUŽÍKOVÁ Gabriela - vedoucí mládeže

MUŽÍKOVÁ Magdalena - vedoucí mládeže